Tiến độ xây dựng AEON Mall Hà Đông đến hết năm 2017

TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG AEON MALL HÀ ĐÔNG 2017

Tiến độ xây dựng AEON Mall Hà Đông:

Hình ảnh tiến độ AEON Mall Hà Đông cuối năm 2017

Hình ảnh tiến độ AEON Mall Hà Đông cuối năm 2017

Tiến độ xây dựng AEON Mall Hà Đông đến hết năm 2017
Đánh giá:


Add a Comment

Hotline 0916.199.656

0916.199.656